Spotkanie w ROPS w sprawie RON

Dzisiaj w ROPS w Poznaniu odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podczas którego dyskutowano o systemie orzekania o niepełnosprawności (i stopniu niepełnosprawności) dla celów poza rentowych. Fundację AKME reprezentowały Atena Adamidu i Magda Jujeczka.