Projekt dotacyjny w Łodzi

W Łodzi rusza projekt dotacyjny – serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby! Więcej o projekcie można przeczytać pod tym linkiem: https://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa-3-edycja/

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 48 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących na terenie woj. Łódzkiego w najtrudniejszej sytuacji na rynku – w tym:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zapraszamy do oddziału fundacji w Łodzi:
ul. Piwna 12 ; 91-003 Łódź
601 972 262 ; martas@fundacja-akme.pl