Ogłoszenie o pracę

Miejsce pracy: Starogard Gdański, Chojnice, Człuchów, Bytów lub Słupsk
woj.  Pomorskie

Nr ref.: S.DS.REAL/1/07/2017

Fundacja AKME podejmie współpracę ze Specjalistą ds. Realizacji Projektów Unijnych
w zakresie pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do zakresu obowiązków na w/w stanowisku należeć będzie:

 • Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach: RPO;
 • Monitorowanie realizacji projektu i raportowanie;
 • Odbywanie konsultacji z zakresu realizowanego projektu wraz z innymi członkami zespołu;
 • Kontrola nad terminową realizacją projektu;
 • Przygotowanie i zarządzanie dokumentacją projektu, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z udziałem uczestników w projekcie, opracowywanie formularzy, kart, list, standardów obiegu
  i archiwizacji, itp. – zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • Bieżący kontakt z uczestnikami, partnerami projektów, instytucjami oraz podmiotami współpracującymi, JST;
 • Przygotowywanie i realizacja doradztwa (indywidualnego i grupowego), szkoleń, staży, wyjazdów, konferencji, wizyt studyjnych, itp;
 • Rozwiązywanie bieżących spraw związanych z realizacją projektu;
 • Ścisła współpraca z kadrą projektu;
 • Przygotowywanie merytorycznej części wniosków o płatność;
 • Realizowanie innych zadań zleconych przez przełożonych;
 • Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji do kontroli projektu;
 • Udział w kontrolach projektu;
 • Dbanie o wizerunek i dobre imię Fundacji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia z zakresu realizacji
  i prowadzenia projektów finansowanych
  ze środków UE;
 • Wykształcenia wyższego;
 • Bardzo dobrej znajomości tematyki funduszy unijnych w tym kluczowych dokumentów związanych z kompleksową realizacją projektów takich jak: wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów, ustawy i rozporządzenia dot. w/w zakresu;
 • Znajomości zagadnień związanych z pomocą społeczną, aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparciem dla przedsiębiorców (również w formie dotacji);
 • Biegłej obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • Umiejętności pracy w zespole, w tym pod presją czasu;
 • Dobrej organizacji czasu i pracy, komunikatywności i samodzielności;
 • Umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • Odpowiedzialności i doskonałego planowania oraz zarządzania samodzielnym stanowiskiem pracy;
 • Dyspozycyjności;
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B
 • Empatii, otwartości i wysokiego poziomu kultury osobistej.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie (w zależności od preferencji);
 • Stanowisko pracy;
 • Możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia projektów unijnych;
 • Możliwość kształcenia i rozwoju zawodowego;
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Miłą i sympatyczną atmosferę w pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji:

 • CV,
 • List Motywacyjny,

na adres email: biuro[at]fundacja-akme.pl do dnia 31.07.2017 r.

W tytule maila proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia.

Osoby zaproszone na rozmowy prosimy o zabranie ze sobą oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje przedstawione w CV.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Fundację AKME z siedzibą w Bogucinie przy ul. Grzybowej 4, w celu prowadzenia rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn.29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a tego, że mam prawo dostępu do treści moich danych, a także prawo ich poprawiania oraz tego, że podanie danych jest dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.