Od poniedziałku 25 maja otwieramy placówki prowadzone przez Fundację AKME!

Kluby Integracji Społecznej, Kluby Aktywizacji Społecznej, Kluby dla dzieci i młodzieży oraz placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. Prowadzone będą także inne grupowe formy wsparcia.

Od dnia 25 maja działać będą w godzinach od 8 do 16 biura Fundacji w Poznaniu ul.Wachowiaka 8a oraz w Łodzi ul. Piwna 12. Część osób pracować będzie zdalnie dlatego prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu spotkań w biurach.

Dzisiaj odbyliśmy spotkanie zespołu fundacyjnego (foto-relacja poniżej) poświęcone terminowi otwarcia Dziennego Domu Pomocy w Poznaniu. Ze względu na zakres prac przygotowawczych do otwarcia DDP mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom jak i personelowi DDP, podjęliśmy decyzję o otwarciu DDP z dniem 15 czerwca. Szczegóły zostaną podane Uczestnikom telefonicznie w najbliższych dniach.