O pomocy społecznej w Kaźmierzu

Wczoraj w Klubie Seniora w Kaźmierzu odbyło się spotkanie poświęcone problematyce pomocy społecznej. Ciekawa dyskusja o dokonaniach i o przyszłości. Spotkanie zorganizował zespół miejscowego GOPS z panią kierownik Barbarą Armon na czele. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz gminy (Wójt, Sekretarz, Skarbnik), OPS z terenu powiatu szamotulskiego, organizacji pozarządowych (Fundację AKME reprezentował dyrektor Grzegorz Wojtanowski) i ROPS w Poznaniu.