Kurs Umiejętności Społecznych w Wągrowcu w ramach projektu Nowa Szansa

Kurs Umiejętności Społecznych w Wągrowcu w ramach projektu „Nowa szansa”

Projekt realizowany przez Fundację AKME (projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Uczestnicy projektu „Nowa szansa”
Uczestnicy projektu „Nowa szansa”

Więcej o projekcie: fundacja-akme.pl/nowa-szansa/