Klub Umiejętności Społecznych Fundacji AKME (KUS)

Rusza KUS Fundacji AKME!

Klub Umiejętności Społecznych prowadzony przez Fundację AKME w ramach projektu „Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 działa w Poznaniu przy ul. Bolka 8b. 

Formy wsparcia

Indywidualne konsultacje psychologiczne, zajęcia integracyjne, indywidualne poradnictwo zawodowe, grupy wsparcia, indywidualne wsparcie prawno-obywatelskie, kurs umiejętności społecznych oraz korzystanie z pomocy wielu specjalistów m.in mediator, dietetyk, logopeda.

Cel projektu

Wzrost liczby osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych i zdrowotnych.

Grupa docelowa

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, które spełniają następujące warunki:
– ukończyły 18 r.ż.
– są mieszkańcami miasta Poznania
Pierwszeństwo w projekcie przysługiwać będzie pacjentom wypisywanym z oddziałów szpitalnych.

Projektem objęci będą również pacjenci kierowani z opieki środowiskowej, którzy jeszcze nie mieli hospitalizacji.

Oferowane usługi są BEZPŁATNE! Zapraszamy do kontaktu!

tel: 609 841 776