Terapia uzależnień Klub Środowiskowy „Zacisze”

W ramach projektu finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznań Fundacja Akme utworzy Klub Środowiskowy „Zacisze”! Cel projektu: Celem funkcjonowania klubu jest praca z osobami uzależnionymi, po ukończonej terapii uzależnień oraz z osobami zagrożonymi uzależnieniem w zakresie: utrzymania absencji alkoholowej rozwoju umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie wsparcia w sytuacjach kryzysowych odbudowania więzi rodzinnych zwiększenia wiedzy na temat […]

Poprawa stanu psychicznego dzieci i młodzieży, mieszkańców miasta Poznania

Realizujemy kolejny projekt dla Poznańskich dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi! #poznanwspiera Cel projektiu: Celem zadania jest zapewnienie działań umożliwiających poprawę stanu psychicznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością z tytułu zaburzenia psychicznego, zamieszkałych na terenie miasta Poznania. Dla kogo? Wsparcie kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonychniepełnosprawnością z tytułu zaburzenia […]

Diagnoza, profilaktyka oraz wsparcie specjalistyczne na rzecz dzieci dotkniętych symptomem FASD oraz ich rodzin

Cel projektu: Celem realizacji zadania jest wielospecjalistyczne wsparcie 52 dzieci dotkniętych symptomem FASD poprzez zapewnienie kompleksowej diagnostyki i pomocy terapeutycznej, jak również działań na rzecz podniesienia kompetencji rodzicielskich i wiedzy na temat fasd 40 opiekunów/rodziców dzieci wspieranych w ramach zadania. Dla kogo? Projekt jest skierowany do dzieci dotkniętych symptomem FASD oraz ich rodziców/opiekunów. Warunkiem przystąpienia […]

Promowanie i wspieranie działań przez Fundację AKME na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

Realizujemy kolejny projekt dotyczący działań na rzecz zdrowia psychicznego! Tym razem wspófinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Cel projektu: Celem realizacji zadania jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu […]

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim

Czym się zajmujemy? Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim to miejsce oferujące bezpłatne wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób z ich otoczenia (rodziny, opiekunów). Dla kogo? Udzielamy bezpłatnego wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, będącym w kryzysie psychicznym lub chorującym na zaburzenia natury psychicznej (bez konieczności […]

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim

Czym się zajmujemy? Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, będącym w kryzysie psychicznym lub chorującym na zaburzenia natury psychicznej, w środowisku ich życia (bez konieczności pobytu na oddziałach szpitalnych). Dla kogo? Wsparcie mogą uzyskać dzieci oraz młodzież do 18 roku życia oraz ich rodzice/opiekunowie, […]