W trosce o zdrowie – warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży z terenu powiatu poznańskiego

W trosce o zdrowie psychiczne Fundacja AKME zrealizuje warsztaty edukacyjne dla młodzieży! Cel projektu: Celem zadania jest wsparcie osób z ograniczoną sprawnością w wyniku zaburzeń/kryzysów psychicznych oraz ich opiekunów. Dla kogo? Zapraszamy dzieci oraz młodzież z powiatu poznańskiego z gmin: Suchy Las Rokietnica Czerwonak Murowana Goślina Pobiedziska Oferowane wsparcie: Poszerzenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego […]

Zapobieganie i reagowanie na kryzysy psychiczne – warsztaty edukacyjne i grupy wsparcia dla dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem Seniorów

Fundacja AKME w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” realizuje warsztaty edukacyjne oraz tworzy grupy wsparcia dla osób dorosłych na terenie Poznania! Cel projektu: Celem projektu jest  zapobieganie kryzysom psychicznym, a także edukowanie o sposobach reagowania na kryzysy psychiczne. Dla kogo? Zapraszamy osoby dorosłe w szczególności Seniorów z […]

Zapobieganie i reagowanie na kryzysy psychiczne – warsztaty edukacyjne i grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów

Fundacja AKME realizuje warsztaty edukacyjne oraz tworzy grupy wsparcia dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów na terenie Poznania! Cel projektu: Celem projektu jest  zapobieganie kryzysom psychicznym, a także edukowanie o sposobach reagowania na kryzysy psychiczne. Dla kogo? Wsparcie kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością z tytułu zaburzenia psychicznego, a także do […]

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin miasta Poznania

Fundacja AKME organizuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla rodzin poznańskich! Cel projektu: Celem zadania jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodzinom wielodzietnym. Dla kogo? Wsparcie kierujemy do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Poznań. Oferowane wsparcie: Kompleksowa diagnoza sytuacji rodzin Wsparcie psychologiczne i […]

Wsparcie psychologiczne Wielkopolan

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt na rzecz poprawy zdrowia psychicznego w województwie wielkopolskim! Cel projektu: Celem zadania jest wsparcie osób z ograniczoną sprawnością w wyniku zaburzeń/kryzysów psychicznych. W ramach działań wsparciem zostaną objęci również opiekunowie uczestników projektu. Dla kogo? Udzielimy bezpłatnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z ograniczoną sprawnością w wyniku zaburzeń/kryzysów psychicznych. Projekt […]

Terapia uzależnień Klub Środowiskowy „Zacisze”

W ramach projektu finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznań Fundacja Akme utworzy Klub Środowiskowy „Zacisze”! Cel projektu: Celem funkcjonowania klubu jest praca z osobami uzależnionymi, po ukończonej terapii uzależnień oraz z osobami zagrożonymi uzależnieniem w zakresie: utrzymania absencji alkoholowej rozwoju umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie wsparcia w sytuacjach kryzysowych odbudowania więzi rodzinnych zwiększenia wiedzy na temat […]