Diagnoza, profilaktyka oraz wsparcie specjalistyczne na rzecz dzieci dotkniętych symptomem FASD oraz ich rodzin

Cel projektu: Celem realizacji zadania jest wielospecjalistyczne wsparcie 52 dzieci dotkniętych symptomem FASD poprzez zapewnienie kompleksowej diagnostyki i pomocy terapeutycznej, jak również działań na rzecz podniesienia kompetencji rodzicielskich i wiedzy na temat fasd 40 opiekunów/rodziców dzieci wspieranych w ramach zadania. Dla kogo? Projekt jest skierowany do dzieci dotkniętych symptomem FASD oraz ich rodziców/opiekunów. Warunkiem przystąpienia […]