Wsparcie i Opieka Wytchnieniowa dla Opiekunów Faktycznych

Kto może wziąć udział? Działania zaplanowane dla Opiekunów Faktycznych osób z utrudnioną samodzielnością, nad którymi sprawują opiekę. Oferowane wsparcie: Oferujemy 10 godzin warsztatów grupowych dotyczących różnych aspektów związanych z opieką nad osobami z utrudnioną samodzielnością, w tym warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz indywidualne wsparcie psychologiczne. W trakcie trwania warsztatów zapewniamy opiekę dla osób niesamodzielnych. Kontakt: […]