Ferie!

Oj, dzieje się w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w Gołuchowie w ramach projektu KRĄG USŁUG WSPARCIA W GMINIE GOŁUCHÓW w którym Fundacja AKME jest partnerem Projekt realizowany w ramach WRPO i jest współfinansowany ze środków EFS

Statut

STATUT FUNDACJI „AKME”  Postanowienia ogólne § 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA „AKME” , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Iwonę Wojtanowską i Grzegorza Wojtanowskiego , zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Elżbietę Zielińską w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Elżbieta Zielińska – Notariusz, Agnieszka Zielińska – Richter – Notariusz w Poznaniu ul. Karola Libelta 1/3 […]