Projekty dofinansowane z budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt ułatwiający osobom z niepełnosprawnościami dostęp do usług asystentów osobistych. Kto może wziąć udział? DZIECI: w wieku do 16 roku życia

Razem Pokonamy Bariery! III

Fundacja AKME realizuje kontynuację projektu „Razem Pokonamy Bariery! II”! Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia poprzez: zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby