W trosce o zdrowie – warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży z terenu powiatu poznańskiego

W trosce o zdrowie psychiczne Fundacja AKME zrealizuje warsztaty edukacyjne dla młodzieży! Cel projektu: Celem zadania jest wsparcie osób z ograniczoną sprawnością w wyniku zaburzeń/kryzysów psychicznych oraz ich opiekunów. Dla kogo? Zapraszamy dzieci oraz młodzież z powiatu poznańskiego z gmin: Suchy Las Rokietnica Czerwonak Murowana Goślina Pobiedziska Oferowane wsparcie: Poszerzenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego […]

Zapobieganie i reagowanie na kryzysy psychiczne – warsztaty edukacyjne i grupy wsparcia dla dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem Seniorów

Fundacja AKME w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” realizuje warsztaty edukacyjne oraz tworzy grupy wsparcia dla osób dorosłych na terenie Poznania! Cel projektu: Celem projektu jest  zapobieganie kryzysom psychicznym, a także edukowanie o sposobach reagowania na kryzysy psychiczne. Dla kogo? Zapraszamy osoby dorosłe w szczególności Seniorów z […]

Zapobieganie i reagowanie na kryzysy psychiczne – warsztaty edukacyjne i grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów

Fundacja AKME realizuje warsztaty edukacyjne oraz tworzy grupy wsparcia dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów na terenie Poznania! Cel projektu: Celem projektu jest  zapobieganie kryzysom psychicznym, a także edukowanie o sposobach reagowania na kryzysy psychiczne. Dla kogo? Wsparcie kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością z tytułu zaburzenia psychicznego, a także do […]

Razem Pokonamy Bariery! III

Fundacja AKME realizuje kontynuację projektu „Razem Pokonamy Bariery! II”! Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia poprzez: zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia […]

Wielkopolskie Senioralne Kluby Wsparcia ‐ WSKW

Fundacja AKME tworzy Senioralne Kluby Wsparcia w województwie wielkpolskim! Cel projektu: Projekt ma na celu wsparcie wielkopolskich seniorów poprzez utworzenie czterech Senioralnych Klubów Wsparcia. Dla kogo? Dla osób w wieku 60+ zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: Powiat poznański Powiat chodzieski Powiat szamotulski Powiatu czarnkowsko – trzcianecki Oferowane wsparcie: Wsparcie fizjoterapeuty Konsultacje z […]

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin miasta Poznania

Fundacja AKME organizuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla rodzin poznańskich! Cel projektu: Celem zadania jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodzinom wielodzietnym. Dla kogo? Wsparcie kierujemy do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Poznań. Oferowane wsparcie: Kompleksowa diagnoza sytuacji rodzin Wsparcie psychologiczne i […]