Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt ułatwiający osobom z niepełnosprawnościami dostęp do usług asystentów osobistych. Kto może wziąć udział? DZIECI: w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w jego punktach 7 i 8 o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby OSOBY DOROSŁE: posiadające orzeczenie o znacznym stopniu […]

Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi

Tak jak w roku 2023, w roku 2024 Fundacja Akme wraca do realizacji Regionalnego programu rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi! Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie młodzieży z zaburzeniami depresji oraz wzrost sprawności psychicznej i społecznej, a także zwiększenie wiedzy i umiejętności z obszarów zachowań zdrowotnych. Kto może zakwalifikować się do programu? Wiek uczestnika: 13 […]

Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości – deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności do trwałych i dobrych jakościowo usług społecznych w powiecie kępińskim. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 260 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w związku  z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej czynności dnia codziennego oraz ich opiekunowie faktyczni – 50 osób. Oczekiwane rezultaty: Wsparcie […]

Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje

Cel projektu: Celem realizacji zadania jest zwiększenie liczby dobrych jakościowo oraz dostępnych usług opiekuńczych oraz mieszkalnictwa wspomaganego na trenie miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego. W ramach projektu zostaną utworzone 2 Dzienne Domy Pomocy, 2 Mieszkania Wspomagane oraz 3 Kluby Seniora. Łącznie powstaną 73 nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych oraz 10 miejsc w mieszkaniach wspomaganych. Kto […]

Dzienny Dom Pomocy w Poznaniu

Fundacja AKME zaprasza do skorzystania z usług opiekuńczych w ramach Dziennego Domu Pomocy, w tym udział w życiu kulturalnym, treningach aktywizujących umysłowo, terapii ruchowej oraz poradnictwie specjalistycznym. W ramach wyżej wymienionych usług zapewniamy: Godne warunki pobytu Ciekawie i terapeutycznie zorganizowany czas (zajęcia arteterapii, fizjoterapia, zajęcia muzyczne, spotkania z psychologiem i wiele innych! Wyżywienie Możliwość transportu […]

Razem Pokonamy Bariery! III

Fundacja AKME realizuje kontynuację projektu „Razem Pokonamy Bariery! II”! Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia poprzez: zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia […]