Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – Małopolska 2

W związku z zakończeniem projektu „Pomocna dłoń”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś priorytetowa 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA PODDZIAŁANIE 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE, Fundacja AKME informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez […]

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – Małopolska

W związku z zakończeniem projektu „Aktywna integracja – nowa szansa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś priorytetowa 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA PODDZIAŁANIE 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE, Fundacja AKME informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu […]

WBREW BARIEROM 2

Druga edycja projektu! Projekt pt. „Wbrew Barierom 2”, nr RPMP.08.02.00-12-0071/18 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.12.2019 Projekt realizowany jest przez Fundację AKME. Cel projektu: […]

POMOCNA DŁOŃ

  POMOCNA DŁOŃ Projekt pt. „Pomocna dłoń” nr RPMP.09.01.02-12-0302/17 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 1.10.2017 – 31.07.2019 […]

AKTYWNA INTEGRACJA – NOWA SZANSA

AKTYWNA INTEGRACJA – NOWA SZANSA Projekt pt. „Aktywna integracja – nowa szansa”, nr RPMP. 09.01.02-12-0088/16 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9  Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]

WBREW BARIEROM

WBREW BARIEROM Projekt pt. „Wbrew Barierom”, nr RPMP.08.02.00-12-0111/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.11.2017 Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz […]