Nowy Start

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt na terenie województwa dolnośląskiego. Tym razem we współpracy z Fundacją Wiedzieć Jak! Projekt skierowany jest do: 70 osób pełnoletnich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar województwa dolnośląskiego, w tym: 45 osób biernych zawodowo 15 osób bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) a, w tym:       […]

Lepsze Jutro

Fundacja AKME wraz z Fundacją Ukryte Marzenia rozpoczyna realizację projektu aktywizacyjnego na terenie Dolnego Śląska! Projekt jest skierowany do: 140 osób pełnoletnich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar województwa Dolnośląskiego, w tym: 90 osób biernych zawodowo 30 osób bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) w tym: 10 osób o niskich kwalifikacjach 10 […]