Mieszkanie o Charakterze Mieszkania Wspomaganego w Poznaniu

Kto może wziąć udział? Działania skierowane do dorosłych mieszkańców miasta Poznań i powiatu poznańskiego, którzy ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia. Oferowane wsparcie: Oferujemy wsparcie wykwalifikowanej kadry, w tym pracownika socjalnego i psychologa oraz liczne treningi usamodzielniania: Trening kulinarny Trening higieniczno–porządkowy Trening budżetowy Treningi prozawodowe Trening spędzania czasu […]

Klub Wsparcia Społecznego w Poznaniu

Kto może wziąć udział? Działania skierowane do dorosłych mieszkańców miasta Poznań i powiatu poznańskiego, którzy ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia. Oferowane wsparcie: Filmoterapia Muzykoterapia Hortiterapia Gry i zabawy edukacyjno-integracyjne Relaksacja Spacery Trening funkcji poznawczych Zajęcia plastyczne Zajęcia w Klubie Seniora 3 razy w tygodniu 9:00 – 14:00 […]