Klub Seniora w Poznaniu

Kto może wziąć udział? Klub Seniora dostępny dla Seniorów (osoby w wieku 60 +) zmagających się z zaburzeniami funkcji poznawczych zamieszkujących na terenie miasta Poznań lub powiatu poznańskiego. Oferowane wsparcie: Zajęcia plastyczne, kulinarne, florystyczne i stolarskie Spacery z kijkami Ćwiczenia na świeżym powietrzu Warsztaty rozwoju osobistego Spotkania z dietetykiem oraz psychologiem Wyjścia rekreacyjne Kontakt: Fundacja […]

Opieka Wytchnieniowa w Formie Dziennego Pobytu w Poznaniu

Kto może wziąć udział? Dzienny Dom Krótkiego Pobytu w Poznaniu to miejsce dla osób dorosłych (18 +) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz dla już wspierających ich opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie miasta Poznań lub powiatu poznańskiego. Oferowane wsparcie: Wsparcie uczestników: Terapia zajęciowa, w tym m.in. arteterapia czy muzykoterapia Terapia logopedyczna Zajęcia usprawniające ruchowo Treningi […]