Mieszkanie Treningowe w Buku

Kto może wziąć udział? Działania skierowane do dorosłych mieszkańców miasta Poznań i powiatu poznańskiego, którzy ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia. Oferowane wsparcie: Oferujemy wsparcie wykwalifikowanej kadry, w tym pracownika socjalnego i psychologa oraz liczne treningi usamodzielniania: Trening kulinarny Trening higieniczno–porządkowy Trening budżetowy Treningi prozawodowe Trening spędzania czasu […]

Klub Seniora w Buku

Kto może wziąć udział? Klub Seniora dostępny dla Seniorów (osoby w wieku 60 +) zmagających się z zaburzeniami funkcji poznawczych zamieszkujących na terenie miasta Poznań lub powiatu poznańskiego. Oferowane wsparcie: Zajęcia relaksacyjne i jogę Warsztaty rozwoju osobistego Treningi pamięci Spacery i wyjścia rekreacyjne Poczęstunek Warsztaty i wsparcie indywidualne psychologa Porady dotyczące zdrowego stylu życia i […]