Dzienny Dom Pomocy w Buku

Kto może wziąć udział? Dzienny Dom Krótkiego Pobytu w Buku to miejsce dla osób dorosłych (18 +) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz dla już wspierających ich opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie miasta Poznań lub powiatu poznańskiego. Oferowane wsparcie: Terapia zajęciowa, w tym m.in. arteterapia i muzykoterapia Zajęcia relaksacyjne i ruchowe dostosowane do stanu zdrowia […]