Ferie!

Oj, dzieje się w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w Gołuchowie w ramach projektu KRĄG USŁUG WSPARCIA W GMINIE GOŁUCHÓW w którym Fundacja AKME jest partnerem

Projekt realizowany w ramach WRPO i jest współfinansowany ze środków EFS