Co słychać w AKME…?

Dzisiaj pracujemy w poszerzonym zespole zaangażowanym w różnorakie działania! 🙂 Wystarczy spojrzeć!