Wsparcie z ROPS

Dotarła do nas przesyłka ze sprzętem ochrony indywidualnej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. ps. Potrzeby, szczególnie w Dziennym Domu Pomocy AKME w Poznaniu, są bardzo duże. Dziękujemy!