Wsparcie z ROPS

Dotarła do nas kolejna przesyłka ze sprzętem ochrony indywidualnej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Potrzeby, szczególnie w Dziennym Domu Pomocy AKME w Poznaniu, w Klubach Dziecięcych i Młodzieżowych czy w ramach zajęć w ŚCZP są bardzo duże. Dziękujemy!