Warsztaty poświęcone pracy z osobami NI

Warsztat dotyczący pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Poznaniu. Warsztat prowadzi Ania Janiak ze Spółdzielnia Socjalna FURIA/ Fundacja FIONA. Fundację AKME reprezentują Ola Jagodzińska i Ania Zakrzewska. /Projekt pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022” realizowany przez ROPS w Poznaniu w ramach WRPO 2014-2020, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/.