W Kolonii Skarszewek przygotowania do…

…Świąt! 🙂

Co słychać w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, prowadzonej przez Fundację AKME w Kolonii Skarszewek w gminie Żelazków w powiecie kaliskim? Najmłodsi uczestnicy projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., przygotowują się do świąt a przy okazji pojawia się „małe co nieco”.

Brawa dla pracującego tam zespołu – Beaty Szurmińskiej, Patrycji Wieruszewskiej, Dominiki Nowak, Natalii Kopras, Klaudii Kubickiej, Katarzyny Król oraz przedstawicielki lidera projektu PCPR Kalisz Ani Kraski a także koordynatora z Fundacji AKME Macieja Mankiewicza.

W sobotę uczestnicy odwiedzili fabrykę bombek oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 🙂