Uczestnicy DDP w teatrze!

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy AKME wybrali się na spektakl „Ojczyzna” w Teatrze Polskim (Malarnia).

Dzienny Dom Pomocy jest prowadzony przez Fundację Akme w ramach projektu POWRÓT SZCZĘŚCIA realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.