AKME partnerem stowarzyszenia „Unikat”

Uchylić ochronny parasol Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają pewne ograniczenia i wynikające z nich trudności w rozwoju – są w sposób naturalny bardziej zależne od otoczenia. Niestety, bardzo często przez całe swoje życie są traktowane przez społeczeństwo i najbliższe otoczenie  – rodziców, krewnych, opiekunów – jak dzieci, bez względu na swój wiek biologiczny i indywidualne […]