Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego 6.10.

Na całym świecie jest aż 17 milionów ludzi dotkniętych tą chorobą. Mózgowe Porażenie Dziecięce to niepostępujące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, skutkujące zespołem długotrwałych zaburzeń rozwoju ruchu i postawy, a także zaburzeń sensorycznych, kognitywnych, percepcyjnych i komunikacyjnych. Tego dnia, na znak solidarności, wiele budynków rozbłyśnie na zielono. Zielony, jako kolor nadziei i symbol solidarności z ludźmi dotkniętymi Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.Zurawinka/