Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego

Fundacja Akme podejmuje działania mające na celu deinstytucjonalizację usług społeczno-zdrowotnych oraz poprawę jakości usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dzieci i młodzieży. Wypracowany model zakłada zintegrowane, kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, które z tego tytułu zagrożone są ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

Celem utworzenia i funkcjonowania Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego jest implementacja środowiskowego modelu opieki psychiatryczno-psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Podejmowane działania umożliwiają uczestnikom projektów korzystanie z najnowszych i najskuteczniejszych metod wsparcia osób borykających się z problemami psychicznymi.

W ramach kompleksowego wsparcia oferowane są działania takie jak: porady psychiatryczne i psychologiczne, psychoterapia indywidualna i rodzinna, psychoterapia grupowa, terapia pedagogiczna oraz działania środowiskowe, tj. wizyty w środowisku życia pacjenta.

DOROŚLI

DZIECI I MŁODZIEŻ

DLA KOGO?

Osoby dorosłe w kryzysie psychicznym bądź z naturą choroby psychicznej, a  także osoby z bliskiego otoczenia osoby chorującej bądź będącej w kryzysie psychicznym.

WSPARCIE:

Celem Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych jest objęcie kompleksowym wsparciem osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi wraz z osobami z ich otoczenia.

Oferowane wsparcie:

 • indywidualne spotkania z psychologiem i psychiatrą
 • terapia indywidualna
 • spotkania z pracownikiem socjalnym
 • spotkania z doradcą zawodowym
 • indywidualne i grupowe spotkania ze specjalistami, m.in. mediatorem, pedagogiem
 • zajęcia socjoterapeutyczne (warsztaty, treningi, grupy wsparcia)
 • pomoc asystentów wsparcia procesu leczenia

 

W celu uzyskania wszystkich informacji zachęcamy do kontaktu z ŚCZP współprowadzonymi przez Fundację AKME:

DLA KOGO?

Dzieci i młodzież do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi bądź będące w kryzysie psychicznym oraz osoby z ich otoczenia.

 WSPARCIE:

Celem Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży jest objęcie kompleksowym wsparciem dzieci i młodzieży do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi wraz z osobami z ich otoczenia.

Oferowane wsparcie:

 • Diagnoza zaburzeń psychicznych
 • Kompleksowe wsparcie psychiatryczne oraz psychoterapeutyczne
 • Poprawa funkcjonowania zdrowotnego i społecznego dziecka oraz bliskich mu osób
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia rodzinna i grupowa
 • Wsparcie specjalistów (min. pracownik socjalny, neurolog, dietetyk, logopeda)
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci (min. Treningi umiejętności społecznych)
 • Warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy wsparcia dla rodziców

 

W celu uzyskania wszystkich informacji zachęcamy do kontaktu ze ŚCZP współprowadzonymi przez Fundację AKME: