Przedsiębiorczość Twoją Szansą – edycja 3 (ogłoszenie)

Uprzejmie informujemy, że podpisany biznesplan wraz z załącznikami w 
formie PDF należy przesłać w terminie *do dnia 17.04.2019 r. do 
godziny 16.00* na adres martas@fundacja-akme.pl

Natomiast po ustaniu obostrzeń dotyczących zagrożenia 
epidemiologicznego (koronawirus), podpisaną wersję papierową w 
możliwie najszybszym terminie należy dostarczyć na adres: Fundacja 
Akme, 90-001 Łódź ul. Piwna 12.