Przedsiębiorczość Twoją Szansą – edycja 2

Dziś w łódzkim biurze Fundacji AKME podpisujemy umowy na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym.

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją Szansą – edycja 2”, nr RPLD.08.03.01-10-0033/18 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.