Praca bez barier

Fundacja AKME zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, posiadające wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej do udziału w projekcie PRACA BEZ BARIER. Dla każdego uczestnika projektu przewidzieliśmy udział w indywidualnie dobranym szkoleniu zawodowym i stażu oraz wsparcie w podjęciu pracy. Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.