Płace w WTZ…

Ostatnio pojawia się wiele informacji o wsparciu m.in. ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnością. Możemy przeczytać o bardzo wysokich kwotach, dotyczących również Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wychodząc naprzeciw tym doniesieniom prezentujemy poniżej przykładową listę płac osób zatrudnionych w WTZ…