Miłe wieści z Łodzi!

W konkursie nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 – poddziałanie IX.1.1 nasz projekt „Strefa Nowych Możliwości” został wybrany do dofinansowania! Całkowita wartość projektu to 1 745 910,29 zł, a wartość dofinansowania wynosi 1 658 614,77 zł! Niebawem informacje na ten temat będzie można znaleźć na naszej stronie. 🙂