Kurs KIS z Jastrowia

Kurs umiejętności społecznych

W Dymaczewie w ramach Integracyjnego Wyjazdowego Kursu Umiejętności Społecznych przebywają uczestnicy Klubu Integracji Społecznej z Jastrowia prowadzonego przez Fundację AKME. (projekt „Przez integrację zdobędą aktywizację” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego). ps. wielkie dzięki za organizację dla kierowniczki KIS Ewy Nowak.