Kultura dla niepełnosprawnych

Na dzisiejszej konferencji pt. „Kod dostępu. Rozmowy o kulturze, która nie wyklucza – konferencja o przyszłości”, organizowanej przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA, w ramach projektu „5 zmysłów” Fundację AKME reprezentowała Atena Adamidu.Poruszone były tematy związane z dostępnością wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnością. Rozmawiano o przyszłości edukacji kulturalnej i społecznej, o roli instytucji kultury w kształtowaniu społecznej wrażliwości oraz o walce z dyskryminacją.