Kolejny projekt dobiega końca, a my działamy dalej…

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiece złotowskim” dobiegł końca

Nie zatrzymujemy się jednak i działamy dalej. Nasz pedagog specjalny Anna Zakrzewska nadal prowadzi zajęcia grupowe z treningu umiejętności społecznych oraz indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe dla dziecięcej grupy „niebieskiej”. Dzisiaj w Okonku w ramach zajęć grupowych ćwiczyliśmy umiejętności kontaktu z psem „Fridą”. Dzięki Pani Danucie Żołędziewskiej i wspaniałej Fridzie dzieci zdobytą wiedzę mogły przećwiczyć w praktyce. Wielkie podziękowania dla Ewy Nowak za przygotowanie zajęć i udostępnienie wszystkiego (powierzchni, materiałów… długo można tak wymieniać)! Zachęcamy do obejrzenia relacji video na naszym profilu na facebooku.