Wsparcie psychologiczne Wielkopolan

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt na rzecz poprawy zdrowia psychicznego w województwie wielkopolskim! Cel projektu: Celem zadania jest wsparcie osób z ograniczoną sprawnością w wyniku zaburzeń/kryzysów psychicznych. W ramach działań wsparciem zostaną objęci również opiekunowie uczestników projektu. Dla kogo? Udzielimy bezpłatnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z ograniczoną sprawnością w wyniku zaburzeń/kryzysów psychicznych. Projekt […]

Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla seniorów przez Fundację AKME

Ruszamy z kolejnym projektem dedykowanym poznańskim Seniorom! Raz jeszcze dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznań #poznanwspiera Cel projektu: Zapewnienie 30 seniorom z Miasta Poznania możliwości korzystania z usług aktywizacji społecznej, obejmujących m.in. aktywność ruchową, edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i opiekuńczą. Grupa docelowa: Osoby powyżej 60 roku życia z Miasta Poznania, które potrzebują rozbudzenia kontaktów społecznych i aktywnego […]

Terapia uzależnień Klub Środowiskowy „Zacisze”

W ramach projektu finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznań Fundacja Akme utworzy Klub Środowiskowy „Zacisze”! Cel projektu: Celem funkcjonowania klubu jest praca z osobami uzależnionymi, po ukończonej terapii uzależnień oraz z osobami zagrożonymi uzależnieniem w zakresie: utrzymania absencji alkoholowej rozwoju umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie wsparcia w sytuacjach kryzysowych odbudowania więzi rodzinnych zwiększenia wiedzy na temat […]

Poprawa stanu psychicznego dzieci i młodzieży, mieszkańców miasta Poznania

Realizujemy kolejny projekt dla Poznańskich dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi! #poznanwspiera Cel projektiu: Celem zadania jest zapewnienie działań umożliwiających poprawę stanu psychicznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością z tytułu zaburzenia psychicznego, zamieszkałych na terenie miasta Poznania. Dla kogo? Wsparcie kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością z tytułu […]

Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla młodzieży metodą terapii tańcem i ruchem przy ulicy Bolka 8B w Poznaniu!

Do naszego Klubu Integracji Społecznej przy ulicy Bolka 8B wracają zajęcia taneczne! Zapraszamy młodzież doświadczającą m.in.: trudności emocjonalnych objawów nasilonego lęku lub smutku trudności w relacjach społecznych problemów w kontrolowaniu emocji zaburzeń ze spektrum autyzmu nadpobudliwości psychoruchowej zaburzeń odżywiania W trakcie sesji wykorzystujemy: Terapię tańcem i ruchem oraz metodę Laban/Bartenieff. Metody te pomagają w rozwijaniu […]

Diagnoza, profilaktyka oraz wsparcie specjalistyczne na rzecz dzieci dotkniętych symptomem FASD oraz ich rodzin

Cel projektu: Celem realizacji zadania jest wielospecjalistyczne wsparcie 52 dzieci dotkniętych symptomem FASD poprzez zapewnienie kompleksowej diagnostyki i pomocy terapeutycznej, jak również działań na rzecz podniesienia kompetencji rodzicielskich i wiedzy na temat fasd 40 opiekunów/rodziców dzieci wspieranych w ramach zadania. Dla kogo? Projekt jest skierowany do dzieci dotkniętych symptomem FASD oraz ich rodziców/opiekunów. Warunkiem przystąpienia […]