Dzień chłopaka!

Dzień chłopaka w biurze Fundacji AKME w Poznaniu – chłopaki w wieku od 25 do 58 lat i życzenia od AKMOWYCH GIRLS!