Dobre wieści!

W tym dość smutnym okresie pojawiają się też dobre informacje.
Projekty partnerskie Fundacji AKME dotyczące utworzenia ŚRODOWISKOWYCH CENTRÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO otrzymały dofinansowanie:

  • ŚCZP w Powiecie Krotoszyńskim (PCPR w Krotoszynie, NZOZ PSYCHE i F. AKME) – dla osób dorosłych;
  • ŚCZP dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego (Powiat Chodzieski, CPS „Remedium”, Polskie Stowarzyszenie WIDOKI, Fundacja UKRYTE MARZENIA i F. AKME) – dla osób dorosłych;
  • ŚCZP dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania (Novam Sp. z o.o., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, i F. AKME);
  • ŚCZP DREWS w Poznaniu (CM DREWS, Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” i F. AKME) – dla osób dorosłych;
  • ŚCZP SANITATIS w Powiecie Poznańskim (COZ Sanitatis Sp. z o. o. i F. AKME) – dla dzieci i młodzieży.

Ponadto jesteśmy, wraz z Powiatem Obornickim, partnerem w projekcie „Ludzki gest – wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim” którego partnerem wiodącym jest Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki gest” im. Jana Pawła II. Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych.

Ruszamy czerwiec/lipiec – szczegóły pod koniec maja.
Nie damy się jakiemuś „zdziwaczałemu” wirusowi!