Diagnoza, profilaktyka oraz wsparcie specjalistyczne na rzecz dzieci dotkniętych symptomem FASD oraz ich rodzin

Cel projektu:

Celem realizacji zadania jest wielospecjalistyczne wsparcie 52 dzieci dotkniętych symptomem FASD poprzez zapewnienie kompleksowej diagnostyki i pomocy terapeutycznej, jak również działań na rzecz podniesienia kompetencji rodzicielskich i wiedzy na temat fasd 40 opiekunów/rodziców dzieci wspieranych w ramach zadania.

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do dzieci dotkniętych symptomem FASD oraz ich rodziców/opiekunów. Warunkiem przystąpienia do projektu jest zamieszkanie na terenie miasta Poznania.

Oferowane wsparcie:

Przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej FASD, która obejmuje:
  • Wywiad rozwojowy
  • Badanie lekarskie
  • Ocenę psychomotoryczną

 

Działania wspierające i profilaktyka dla rodzin/opiekunów obejmujące:
  • Warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych, samoregulacji emocji oraz dbania o siebie
  • Wedle potrzeb konsultacje psychologiczne

 

Przeprowadzenie terapii dla dzieci dotkniętych symptomami FASD obejmujące:
  • Wsparcie psychoterapeutyczne
  • Wsparcie neuropsychologiczne
  • Wsparcie neurologopedyczne/logopedyczne
  • Wsparcie fizjoterapeutyczne

Zapisy online:

Kontakt:

Wizyty odbywają się w gabinecie Fundacji AKME w umówionym terminie.

ul. Grunwaldzka 17, Poznań

3 piętro pokój 3.4

Telefon: 605 058 040

E-mail: jagoda@fundacja-akme.pl

Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
Termin realizacji projektu:
01.01.2023 – 31.12.2023
Wartość dofinansowania:
99 910,00 zł
Całkowita wartość projektu:
99 910,00 zł