KIS AKME Jastrowie

Klub Integracji Społecznej AKME w Jastrowiu

W Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu, działać będzie m.in. Klub Integracji Społecznej prowadzony przez Fundację AKME. Realizacja we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrowiu.

Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu – siedziba KIS Fundacji AKME