Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Chodzieskim

KONTAKT:

Centrum Pomocy Specjalistycznej “Remedium”

ul. Mickiewicza 7, 64-800 Chodzież

tel. 786 940 301

mail: remediumchodziez@wp.pl

Oddział dzienny i punkt wsparcia

ul. Jagiellońska 5, 64-800 Chodzież

tel. 507 475 843/846

mail: fundacjaukrytemarzenia@gmail.com