na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych