8.3.1.II_ŁD_oświadczenie VAT_uczestnika_zał. do biznesplanu