Lista-osób-zakwalifikowanych-do-etapu-szkoleniowo-doradczego-Przedsiębiorczość-III