AKME_06.2019_Wlkp_Kluby-Integracji_Społecznej_plakat_PROJEKT_poprawki_PNG-01