LEPSZE JUTRO Projekt pt. „LEPSZE JUTRO”, numer RPO.07.01.00-20-0159/17, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. podlaskie