W związku z zakończeniem projektu „Pomocna dłoń”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś priorytetowa 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 9.1…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności woj. małopolskie zrealizowane

W związku z zakończeniem projektu „Aktywna integracja – nowa szansa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś priorytetowa 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności woj. małopolskie zrealizowane

Druga edycja projektu! Projekt pt. „Wbrew Barierom 2”, nr RPMP.08.02.00-12-0071/18 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. małopolskie

  POMOCNA DŁOŃ Projekt pt. „Pomocna dłoń” nr RPMP.09.01.02-12-0302/17 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego…

Czytaj dalej Czytaj dalej

aktualne Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego woj. małopolskie