Greckie odwiedziny w AKME Dziś w Fundacji AKME mieliśmy wizytę gości z Grecji! Pani Grażyna Adamidu wraz z mężem (rodzice naszej koleżanki Athiny Adamidu). Pani Grażyna od wielu lat prowadzi…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

Razem możemy więcej Pod hasłem “Razem możemy więcej” odbyło się 18.10.2017r. w sali Kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu spotkanie ludzi zaangażowanych w sprawy społeczne, przedstawicieli instytucji lokalnej polityki społecznej,…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

DOBROfest 2017 – zaproszenie Jako współorganizator II Festiwalu DOBROfest zapraszamy 16 września do Chodzieży. Szczegóły na http://dobrofest.wixsite.com/festiwal/ i na FB Fundacja Ukryte Marzenia.

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

Klub Integracji Społecznej AKME w Jastrowiu W Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu, działać będzie m.in. Klub Integracji Społecznej prowadzony przez Fundację AKME. Realizacja we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

KIS AKME WĄGROWIEC W zrewitalizowanym budynku dworca kolejowego w Wągrowcu, będzie miał siedzibę Klub Integracji Społecznej (KIS) prowadzony przez Fundację AKME. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

W związku z realizacją projektu pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

UWAGA, UWAGA! W związku z napływającymi informacjami o tym, że niektóre zainteresowane konkursem osoby potrzebują więcej czasu na przygotowanie prac konkursowych, postanowiliśmy przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń o 7 dni. Czekamy…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności Konkurs foto

Dnia 23 grudnia 2014 roku została zarejestrowana SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ARTYSTYCZNA KRAINA” z siedzibą w Krotoszynie. Założycielkami spółdzielni jest pięć wspaniałych pań (w tym cztery bezrobotne). Spółdzielnia powstała dzięki staraniom PCPR…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

Fundacja AKME jest współzałożycielem, wraz z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Rehmed”, największej w Polsce spółdzielni socjalnej – SŁUPECKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Zatrudniającej 100 osób (w tym 95 osób niepełnosprawnych…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności

W październiku 2014, przy współpracy Fundacji AKME, powstała w Okonku pierwsza w powiecie złotowskim spółdzielnia socjalna – SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „GRYF”. Założycielami spółdzielni są Powiat Złotowski oraz Miasto i Gmina Okonek.…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Aktualności